Bine aţi venit
Pagina principală
ARK of EUROPE
Revista Societatea Reală
Numărul 1/ 2010
Numarul 2 / 2010
Numarul 1 / 2011
Download
Internet Links
Opinii
Contact
Site Map
Cărţi
Admitere sociologie
Forum Societatea Reala
e-mail me


 

Director 
Vintilă Mihăilescu

Redactor şef
Alfred Bulai


 

Colegiul editorial


Prof. dr. Marianne Mesnil (Université Libre de Bruxelles); Prof. Dr. Laurence Caillé (Université de Paris Nanterre); Prof. Dr Raymond Jamous (Université de Paris Nanterre); Prof. Dr Cristina Papa (Universita di Perugia); Prof. Dr. Pierre Bidart (Université de Bordeaux); Prof. Dr Mihai Coman (Universitatea Bucuresti); Prof. Dr Zoltan Rostas (Universitatea Bucureşti); Prof. Dr. Rodica Zane (Universitatea Bucureşti); Prof. Dr. Otilia Hedeşan (Universitatea de Vest, Timişoara); Dr. Corina Iosif (Institutul de Folclor, Cluj-Napoca); Prof. Dr. Vintilă Mihăilescu, SNSPA, conf.Dr. Alfred Bulai, SNSPA, Prof. Dr. Vlad Pasti, SNSPA, Cătălin Stoica CURS/SNSPA, Ana Bulai, Fundaţia Societatea Reală,   Redactori:

Raluca Nahorniac
Bogdan Iancu
Roxana Cuciumeanu
Gabriel Hâncean
Alexandru Dincovici
Boboc Cristina

Secretar de redacţie:

Marius Draşoveanu

Corector:
Mirela Niţescu


Responsabil de număr (1/2010) lect. dr. Alexandru Bălăşescu (SNSPA)Referenţi ştiinţifici numărul 1/2010:  Prof. dr.Vintilă Mihăilescu, Conf. dr.Oltea Joja


 

Reguli de redactare pentru Revista Societatea Reală

Reguli pentru autori

De ce Societatea Reală?

 

Societatea reală” este, evident, un pleonasm – şi aşa stînd lucrurile, nu poate fi considerată decît o declaraţie de principiu, un slogan, un logo... Este însă şi un avertisment în faţa afluxului mediatic de informaţii care nu reprezintă ştiri şi de imagini care nu sînt reprezentări şi care alimentează pînă la intoxicare imaginarul social şi dezbaterea publică: „realitatea” societăţii trebuie căutată dincolo de acestea! Pe scurt, sintagma „societatea reală” are pentru noi în primul rînd funcţia de memento a menirii fundamentale a ştiinţelor sociale.
Pe de altă parte însă – şi complementar – această sintagmă îşi doreşte şi să pună cercetarea socială sub semnul unei „reîntoarceri”: înapoi la teren! Vremea deconstrucţiilor şi a revizitării post-moderne a „marilor naraţiuni” şi-a încheiat (în mare parte) misiunea de primenire metodologică şi epistemologică, urgenţa marilor întrebări post-comuniste s-a consumat şi ea. Este vremea revenirii modeste şi aplicate la „realităţile” noastre de zi cu zi pentru a înţelege lumea în care trăim şi care a început să o ia înaintea înţelegerii noastre.
A pune o revistă universitară sub semnul acestui imbold este deci şi un angajament paideic, de formare şi promovare a unui anumit tip de demers ştiinţific şi moral în acelaşi timp: lumea în care trăim ne interesează cu adevărat şi anume ne interesează aşa cum este şi în toate aspectele acestei existenţe, oricît de „modeste” ar putea fi ele la o primă
vedere: nimic din ceea ce este uman nu trebuie să ne fie străin !...

Destinată studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor şi realizată în mare măsură de către aceştia, Societatea reală se vrea astfel o revistă-forum, de identificare şi dezbatere a problemelor „reale” din „societatea reală” în care trăim cu toţii, pentru a putea pregăti mai temeinic şi în cunoştinţă de cauză eventualele interpretări şi soluţii viitoare: o „societate a cunoaşterii” nu îşi poate merita numele decît dacă îşi întemeiază politicile în cunoaşterea „societăţii reale”.

Vintilă Mihăilescu      
 


ISSN 2067 – 4805
©Fundaţia Societatea Reală